Primer premio y ejecución, plaza Joseph Wybicki, Kościerzyna, Polonia.

Primer premio y ejecución de la obra para la modernización de la plaza alrededor del monumento a Joseph Wybicki, un famoso poeta, político y activista polaco del siglo XVIII, conocido por ser el autor de la letra del himno nacional polaco.

En opinión del jurado, compuesto por doctores profesores de arquitectura de la Universidad politécnica de Gdansk y miembros del gobierno municipal de Kościerzyna, el proyecto reconcilia todos los elementos requeridos y al mismo tiempo crea un espacio moderno de arquitectura funcional que también puede ser disfrutada por personas con discapacidades.

El proyecto, inspirado en el ala de águila blanca presente en el monumento y en el escudo nacional polaco, añade elementos tridimensionales a un diseño urbano que emanan de manera fluida del pavimento para unirlo todo en un solo concepto.

El anuncio aparece en la web del ayuntamiento y en la web de la televisión local.

Entrevista para la televisión local en la ceremonia de entrega de premios.First prize and project execution for the modernization of the public square surrounding the monument to Joseph Wybicki, a famous polish poet, politician and activist from the late XVIII century, and author of the lyrics in the polish national anthem.

In the jury's opinion, formed by doctors in architecture from the University of Gdansk and members of the city council, the project joins all the required elements and at the same time creates a modern and functional architectural space which can also be enjoyed by the disabled.

The project, inspired on the white eagle's wing which is part of both the monument and the polish national shield, adds three dimensional elements to an urban design which flows effortlessly from the pavement to unite it all in a single concept.

The announcement appears in the city council's web page and the local television news network.

Pierwsze miejsce w konkursie i  realizacja projektu na zagospodarowania terenu wokół pomnika Józefa Wybickiego w Kościerzynie, postaci bardzo ważnej w polskiej historii, jako pisarz i poeta, współtwórca Legionów, autor słów „Mazurka Dąbrowskiego", wybitny humanista epoki Oświecenia XVIII wieku, prawnik, poseł i senator.

W opinii sadu konkursowego, w tej pracy udało się pogodzić wszystkie wymagane elementy, a jednocześnie stworzyć nowoczesną przestrzeń z funkcjonalną architekturą przystępną również dla osób niepełnosprawnych.

Projekt zainspirowany był skrzydłem orła białego z pomnika i godła polskiego, nadając trójwymiarowe znaczenia w projekcie, całość wyrasta jednolicie i płynnie z posadzki, zamykając kompozycje w jednolitą spójność.

Informacja pojawiła się na stronie Urzędu Miasta Kościerzyna i na stronie telewizji lokalnej.

The Ramp House, interior designEl edificio unifamiliar en forma de una rampa cubierta con un techo verde.
Ubicación España
Propuesta del diseño interior
Superficie: más de 200 m2

The single family house in the form of the ramp covered with a green roof.
Location Spain
Proposal of the interior design 
Area: more that 200 m2

Budynek jednorodzinny w formie rampy pokryty dachem zielonym.
Lokalizacja Hiszpania
Projekt wnętrz
Powierzchnia użytkowa: powyżej 200 m2

Casa rural, rural house, dom z kamienia, interior design
Un edificio unifamiliar, una casa rural.
Ubicación España
Propuesta del diseño interior
Superficie: más de 200 m2

A detached building, a rural house.
Location Spain
Proposal of the interior design 
Area: more that 200 m2

Budynek jednorodzinny, dom z kamienia
Lokalizacja Hiszpania
Projekt wnętrz
Powierzchnia użytkowa: powyżej 200 m2

Special mention, Music Center in Cracow. Mención de honor, Centro de Música en Cracovia. Wyróżnienie, Centrum Muzyki w Krakowie.Concurso en colaboración con Lidia Sáenz Gil y Esther Vicario Azcona premiado con mención de honor.

La forma del diseño está inspirada en la onda del sonido, que cambia su apariencia dependiendo del punto de observación. El volumen de los edificios y su reflejo en el río Vístula mimetiza esta ondulación musical, con los contornos de los edificios doblándose cual fuelle de acordeón.
La parcela esta dividida en varias zonas:

La primera zona ocupa el lado sur con el Centro de la Música, que incluye los siguientes edificios, comunicados entre ellos:
 • Filarmónica de Karol Szymanowski en Cracovia
 • Academia de Música
 • Capella Cracoviensis
 • Sinfonietta Cracovia
La segunda área es un espacio comercial con un hotel, un pequeño centro comercial y un aparcamiento multipiso. La siguiente zona es un área de memoria histórica, en el que se encuentran los restos de la fortaleza de Cracovia y una histórica alameda que continua hasta el río. La última es un área verde recreativa, el Parque Interior. Se divide en dos sub-zonas. La primera incluye la orilla verde del río Vístula, creando una entrada majestuosa a los edificios del complejo de la música y el otro se encuentra en la parte interior de la parcela con un área verde, un lugar para disfrutar de la naturaleza y un estanque de música con un escenario en el medio para actuar al aire libre. Aquí esta previsto organizar conciertos de piano, vocales y actuaciones para el gran público. El segundo escenario exterior para aproximadamente 1000 personas esta ubicado en el norte de la parcela, que sirve no solo para actos de música, sino también para varias actividades organizadas por la ciudad de Cracovia.
Konkurs przy współpracy z Lidia Sáenz Gil i Esther Vicario Azcona z przyznanym wyróżnieniem.

Grupa nowo projektowanych budynku w swojej formie nasuwać ma skojarzenia z wykresem fali dźwiękowych, zmieniając swój układ w zależności, z którego miejsca są obserwowane. Kubatura budynków wraz ze swym odbiciem w zwierciadle rzeki ma sugerować rytmiczne uderzenia z wykresu fali dźwiękowych. Natomiast obrys rzutów nawiązuje do kształtu akordeonu.
Działka jest podzielona na strefy funkcjonalne. 
Pierwsza z nich to kompleks muzyczny, czyli Centrum Muzyki, który zajmuję południową część terenu. 

W skład Centrum Muzyki wchodzą następujące budynki, połączone ze sobą przez wewnętrzne przejścia, w których znajdują się siedziby:
 • Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie
 • Capella Cracoviensis 
 • Sinfonietta Cracovia
 • Akademii Muzycznej w Krakowie,
Druga strefą to przestrzeń komercyjną. Zalicza się do niej hotel, z usługami w parterze, parking wielokondygnacyjny z funkcją komercyjną.

Kolejna strefa jest strefa pamięci, w obrębie której wchodzą relikty fortu nr 17 Luneta Grzegórzecka i historyczna aleja drzew, która kontynuuje w kierunku rzeki, tworząc otwarcie między budynkami na Bulwear Kurlandzki.
Ostatnia z nich to strefa rekreacji zielonej, czyli Park Wewnętrzny. Jest on podzielony na dwie podstrefy. Pierwsza obejmuje zielony brzeg rzeki Wisły, tworząc reprezentacyjną czołową linie wejściową do kompleksu muzycznego  I druga znajduje się w wewnętrznej części działki, z miejscem na wypoczynek na świeżym powietrzu i płytkim zbiornikiem wodnym ze sceną do występów kameralnych na zewnątrz, tzw Staw Muzyki. W tym miejscu planuje się organizowanie koncertów fortepianowych pod gołym niebem i występów muzyczno-wokalnych dla otwartej publiczności. Drugim punktem scenicznym jest zewnętrzne audytorium dla przy najmniej 1000 osób, które może być wykorzystywane nie tylko przez Centrum Muzyki, ale także przez różnorodne działalności organizowane przez miasto Kraków.Competition in collaboration with Esther Vicario Azcona and Lidia Sáenz Gil awarded with a special mention.

The form of the buildings is inspired by the sound wave, which changes its appearance depending on the observation point. The volume of the buildings with their reflection on the river Vistula gives a feeling of a moving sound wave. However the outlines of the buildings resemble a shape of a traditional accordion.

The site is divided into several zones:

The first one occupies the south part of the parcel with the Music Center, which contains the following buildings connected with each other:
 • Karol Szymanowski Philharmonic in Cracow
 • Academy of Music
 • Capella Cracoviensis
 • Sinfonietta Cracovia
The second area is a commercial space with a hotel, a small shopping centre and a multi-story parking. The next one focuses on history, you can find here the remains of the old Cracow´s fortress and a historic tree avenue that continues towards the river. The last area is recreational and is divided into two sub-zones. The first one includes the green bank of the Vistula River, creating a majestic entrance to the buildings of the Music Centre and the other is located inside the plot with a rich landscape where you can enjoy nature, and a water feature, a pond with a stage in the middle for different outdoors acts, like piano concerts and vocal performances to a wide audience. The second outdoor auditorium is for approximately 1000 spectators and is located in the north of the site, and serves not only for music acts, but also for other miscellaneous activities organized by the city of Cracow.


3 Boxes


Un edificio unifamiliar en forma de 3 rectángulos.
El inversor privado
Ubicación España
Superficie: más de 200 m2.
El uso funcional del espacio se divide en tres áreas rectangulares. En la primera se ubica la zona de estar, el salón y la cocina. Se abre hacia la terraza con una chimenea interna empotrada que también da al exterior proporcionando un área para asados y barbacoas.El segundo área rectangular contiene cuatro habitaciones y está completamente aislada.La tercera y última área se ubica encima de los dos anteriores. Es una zona de trabajo con dos cuartos de oficina y zona de lectura. Esta última área está abierta hacia el salón, creando una doble altura y mezzanine.El garaje de dos plazas y espacio para los cuartos de servicio, despensa y demás se encuentran en el sótano.

A single family house in the form of the 3 boxes.
Private investor
Location Spain
Area: more than 200 m2.
Each one of the free squares has a different purpose. The first one is a living room and a kitchen, and they open onto a terrace. The living room has a "built-in" fireplace, which continues into the outside, where there are a barbecue, a grill and an oven for making bread.In the second square, there are four bedrooms, this area is private and isolated from the rest.The third square is located above them. It contains two office rooms and reading space. Part of this zone is open to the living room, creating a double height and a mezzanine. The garage for two spaces and technical rooms are located in the basement.

Budynek jednorodzinny o formie 3 kwadratów.
Inwestor prywatny
Lokalizacja Hiszpania
Powierzchnia użytkowa: powyżej 200 m2.
Każdy prostokąt ma inne przeznaczenie. W pierwszym z nich znajduje sie pokój dzienny i kuchnia, które otwierają się na taras. W salonie zaproponowano "wbudowany" kominek, ktory kontynuuje na zewnątrz jako grillo-wędzarnia i piec do wyrobu chleba.W drugim kwadracie znajdują się cztery sypialnie, ta strefa jest prywatna i odizolowana od reszty.Trzeci kwadrat ulokowany jest nad nimi. Znajdują się w nim dwa pokoje biurowe i czytelnia. Część tej strefy tworzy antresolę oraz otwartą przestrzeń nad salonem.Garaż na dwa stanowiska i pomieszczenia techniczne umieszczone są w piwnicy.

Concurso para el diseño de un memorial del campo de exterminio de la Alemania nazi en Sobibor.


Publicado: 18/08/2013
Fecha límite de registro: 18/02/2013
Fecha límite de entrega: 20/05/2013
Lugar: Sobibor, Lublin, Polonia
Contratante:  Państwowe Muzeum na Majdanku (Museo Nacional en Majdanek)


Premios:

 • Ier premio   25.000,00 € + invitación a negociar el contrato de adjudicación
 • IIo premio   15.000,00 € + invitación a negociar el contrato de adjudicación
 • IIIo premio  10.000,00 € + invitación a negociar el contrato de adjudicación


Detalles: http://www.fpnp.pl/profil.php    http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_de_exterminio_de_Sobibor
http://www.sobibor.info/index.html


El concurso es para el diseño de un memorial del campo de exterminio de la Alemania nazi en Sobibor.
En el campo nazi de Sobibor fueron asesinadas unas 120.000 personas.
El proyecto tiene por objetivo servir para tanto conmemorar a las víctimas, así como para crear conciencia de que lo ocurrido en Sobibor fue un resultado directo de una agresiva ideología antisemita nazi del Tercer Reich. Este conocimiento no se puede perder, aunque las señales y evidencias de los hechos ha sido casi totalmente eliminados por los asesinos. El Campo de exterminio de Sobibor fue arrasado a finales de 1943 y desde entonces la naturaleza retoma la posesión de la tierra. Se busca un diseño, que cree un lugar de importancia internacional, que presente un espacio de recogimiento y de reflexión sobre la historia, la dignidad de las víctimas del asesinato en masa, que muestre la función y la historia del campo de Sobibor, en el contexto del Holocausto.

El diseño debe incluir:

 • protección de las tumbas colectivas
 • desarrollo de las formas existentes de conmemoración y las nuevas rutas de paseo para los visitantes
 • una propuesta del edificio del centro de visitante, alrededor de 760 m2
 • nuevos pasillos necesarios
 • aparcamiento
 • iluminación general
 • Sistemas CCTV - Monitoreo

El máximo coste total previsto de las obras realizadas sobre la base del concurso es de 10.500.000,00 zł  (~2.522.130,00 €).
El coste total debe ser calculado por el autor sobre la base del diseño y presentado en la oferta.
El coste previsto para la preparación de la documentación completa del proyecto (de ejecución)y la dirección de obra es 6 % del coste total de las obras (alrededor de 152.000,00 €).  

Requisitos para participar (proyectos en últimos 3 años):
- mínimo 1 proyectos de un edificio de tipo dotacional (proyectos de uso público), de superficie sobre 600m2, con un permiso válido de construcción.


El futuro del arquitecto pasa por hacer las maletas; destino: Polonia
“O nos reconvertimos o desparecemos”…. Bajo esta premisa  estamos todos los que en algún momento de nuestra vida, decidimos dedicarnos al complicado y por demás desgastante mundo de la Arquitectura. Intentaré ser práctico y  sin parar en la conocida y deprimente situación en la que nos encontramos.
Dando respuesta a todas las preguntas que seguramente obedecen a una misma interrogante sería: El futuro de la profesión es la internacionalización; Y ¿Que nos detiene a hacerlo? ¿El miedo?, ¿El cómo se hace? o ¿El gasto?  (matizando como lo queramos ver : gasto o inversión).  En nuestro vocabulario no están palabras como: riesgo, adaptación al cambio, gestión empresarial, comercialización de servicios, etc.
Dicho esto, la primera decisión pasa por definir a donde vamos. Destino: Polonia.
¿Por qué Polonia?
Polonia representa un mercado estable con una población de 38 millones de habitantes, este país centroeuropeo ha significado para muchas empresas y empresarios nacionales  la salida a una situación realmente insostenible en España. Un crecimiento constante de su PIB entre el 2007 y el 2011 según la OCDE en un 15%.
Actualmente  Polonia es el país más beneficiario de fondos estructurales de la Unión Europea, en este periodo entre 2007-2013, el país está contando con más de 85.000 millones de euros, en general el mercado polaco, se encuentra en una fase de fuerte desarrollo y expansión y ya es actualmente uno de los principales mercados en construcción de obra pública siendo el principal destino de estos fondos el desarrollo y mejoramiento de infraestructura de transporte.
Según el informe del ICEX en relación al mercado de la construcción en Polonia; en edificación civil se tiene un plan de desarrollo contemplando la construcción de edificios públicos, pabellones deportivos, pabellones de congresos etc.; así como un fuerte plan para el mejoramiento y desarrollo de toda la red sanitaria del país, esto incluye la construcción de varios hospitales de gran escala y el mejoramiento de los ya existentes durante los próximos años.
¿Qué si hay oportunidad para los Arquitectos en el mercado polaco? La respuesta es: Sí.  Si las hay, pero hay que saber estar, con quien ir, y como acceder a ellas, así como contar con un plan de expansión e internacionalización con el único objetivo de minimizar la inversión y el riesgo y maximizar las posibilidades de éxito.
Mientras escribo este artículo viene a mi mente una noticia que leí en agosto del año pasado, donde se citaba que el magnate mexicano Carlos Slim había puesto en su mira de inversión el mercado Polaco a través de la compra de una compañía te telecomunicaciones polaca.
 El hombre más rico del mundo no puede estar equivocado.

Artículo creado por Carlos Gómez

http://www.ternumgroup.com/?q=es/blog/el-futuro-del-arquitecto-pasa-por-hacer-las-maletas-destino-polonia&goback=%2Egde_3821484_member_209546677

Las Alas - The Alas

El diseño de la lampara de pie.

The floor lamp design.

The Green Ramp - La Rampa Verde - Zielona RampaEl edificio unifamiliar en forma de una rampa cubierta con un techo verde.
El inversor privado
Ubicación España
Superficie: más de 200 m2.
En el salón hay un entresuelo donde se ubica una biblioteca que conecta directamente al exterior al techo verde. Hay cuatros habitaciones en la zona aislada. El garaje para dos puestos y los cuartos técnicos están en el sótano.  La casa cuenta con dos áreas de recreación al aire libre, incluyendo una de ellas con una piscina. El techo verde está diseñado para utilizar todo el año, con la entrada por las escalera desde de afuera y desde de la casa a través de la pasarela conectada a la entreplanta.

The single family house in the form of the ramp covered with a green roof.
Private investor
Location Spain
Area: more than 200 m2.
The living room is designed as an open space area with a mezzanine for a private library that links directly to the outside green roof. There are four rooms in the isolated zone. The garage for two spaces and technical rooms are in the basement. The house has two outdoor recreation areas, including one with a pool. The green roof is designed to be utilized all year round, with the entrances by the stairs from the outside and from the inside through the walkway connected to the mezzanine.

Budynek jednorodzinny w formie rampy pokryty dachem zielonym.
Inwestor prywatny
Lokalizacja Hiszpania
Powierzchnia użytkowa: powyżej 200 m2.
W salonie zaprojektowano antresolę z prywatną biblioteką połączoną bezpośrednim przejściem na zielony dach. Cztery sypialnie znajdują się w odizolowanej strefie. Garaż na dwa stanowiska wraz z zapleczem technicznym jest podpiwniczony. Dom posiada dwie strefy rekreacyjne zewnętrzne, w tym jedna z nich z basenem. Zielony dach jest zaprojektowany do całorocznego wykorzystywania z dojściem zewnętrznym przez schody i wewnętrznym przez kładkę połączoną z antresolą.

The Barrel - Low chair. La barrica en el salón...

Cierra tus ojos y imagínate el olor de la uva, vino tinto y la madera del roble. Al abrirlas, verás algo muy importante para La Rioja, la barrica. Para todos los Riojanos y los que aman el vino Rioja presento - La barrica en el salón. Es un mueble movible, gracias a las ruedas, los niños lo adoran y usan como uno de sus juguetes grandes, la versión riojana de los vehículos de la casa.

Just close your eyes and imagine the aroma of grapes, red wine and oak wood. After opening them you would see something very important and significant for the La Rioja Region, the barrel. For all from La Rioja and those who love Rioja´s wine I would like to present - The Barrel in the salon. Thanks to its wheels you can easily move it from place to place. Kids love it and it is wonderful entertainment for them, they imagine spinning in a Riojan version of an indoor vehicle

Zamknij oczy, wyobraź sobie zapach winogrona, wina czerwonego, drewna dębowego. Kiedy je otworzysz, zobaczysz najważniejszy obiekt w La Rioja, beczka. Dla tych z La Rioja i tych wszystkich co kochają wino Rioja chciałam zaprezentować - Beczkę w salonie.  Dzięki kółkom ma swobodę poruszania się z miejsca na miejsce. Dzieci ją uwielbiają i traktują jak wielką  zabawkę, cos w rodzaju domowego pojazdu.Uvarrica
Mi propuesta es una alternativa a las barricas tradicionales de madera. A la barrica que he diseñado la he bautizado con el nombre de La “Uvarrica” y es de acero inoxidable. En el interior del depósito de acero están dispuestas unas tablas de madera de roble que tienen el mismo tratamiento que la madera utilizada para la construcción de las barricas tradicionales. Estas se acoplan a una estructura de acero inoxidable dentro del depósito, recreando las mismas condiciones que aportan las barricas de siempre con ayuda de un aparato microoxigenador.
La utilización de este sistema permite transformar el mosto desde el inicio hasta el final de la fermentación alcohólica, controlando su temperatura y posterior crianza sobre lías finas. Las barricas de acero son más delgadas y livianas que las elaboradas con madera de roble. Además de tener una larga vida útil, su tapa es de una sencilla apertura y cierre.
La “Uvarrica” admite un uso vertical y horizontal y, por otra parte, es muy fácil de transportar. Es higiénica (la microoxigenacion con tapas de roble evita la formación de hongos e infecciones) y no requiere manutención ni cuidado especial.
La idea principal consistió en crear una forma semejante a la uva. El cultivo de este fruto es tan antiguo como el hombre. Las “Uvarricas” se pueden girar con facilidad y, gracias a su particular diseño, se pueden almacenar adosadas de manera que, en forma de racimo, permitan un ahorro sustancial de espacio en la bodega. Se propone unos flejes metálicos que creen una esfera perfecta para facilitar el transporte del vino y que, además, se pueden desmontar y fijar en un lugar adecuado para ello en la propia barrica para su posterior apilamiento.


The "Uvarrica" is an alternative to traditional wooden barrels. Inside the stainless steel deposit there are placed oak boards that have the same treatment that the wood used for the construction of traditional barrels. These boards are attached to a stainless steel structure inside the tank, recreating the same conditions which are happening in traditional barrels with help of an apparatus microoxigenador. The use of this system can transform the mosto from the beginning to the end of alcoholic fermentation. The steel barrels are thinner and lighter than those made with oak. Besides they have a longer life, the lid opens and closes easily. The "Uvarrica" can be used vertical and horizontal, it´s quite easy to transport. It is hygienic (micro-oxygenation with oak board prevents the formation of fungus and infections) and requires no maintenance or special treatment.
The main idea was to create a form similar to the grape.The cultivation of this fruit is as old as a human. Thanks to its special design, you can turn the "Uvarricas" easily and store it attached one to an other in clusters, allowing a substantial saving of space in the cellar. The barrel has two specially designed removable metal strips, which while assembled create a perfect sphere to facilitate the transport of wine. While removed and placed in barrel´s slots allow for subsequent stacking.


"Uvarrica" jest alternatywą dla tradycyjnych drewnianych beczkach. Wewnątrz zbiornika ze stali nierdzewnej znajdują się dębowe deski, które są przymocowane do konstrukcji ze stali nierdzewnej wewnątrz zbiornika, odtwarzając takie same warunki, które mają miejsce przy produkcji wina w tradycyjnych beczkach za pomocą aparato microoxigenador. Przy wykorzystanie tego naturalnego systemu można przekształcić Mosto od początku do końca fermentacji alkoholowej.
Beczki stalowe są cieńsze i lżejsze niż te wykonane z drewna dębowego. Poza tym mają dłuższą trwałość, pokrywa otwiera się i zamyka z łatwością. "Uvarrica" może być używany w pionie i poziomie, jest dość łatwa do transportowania. Jest higieniczna (mikro-dotlenienie z dębowych desek zapobiega powstawaniu grzybów i infekcji) i nie wymaga konserwacji ani specjalnego traktowania.
Główną ideą było stworzenie formie podobnej do winogron. Uprawa tego owocu jest tak stare jak człowiek. Dzięki swojej formie, można je łatwo obrócić i przechowywać połączone jedna do drugiego w grupie, co pozwala na znaczną oszczędność miejsca w piwnicy. Beczka posiada dwie specjalnie zaprojektowanych wymiennych listew metalowych, które jednocześnie zmontowane tworzą idealną kulę w celu ułatwienia przewozu wina. Podczas gdy usunięty i umieszczony w specjalnie zaprojektowanych szczelinach pozwalają na oszczędne grupowanie "winogron".

BeBee
BeBee es una silla butaca mecedora tanto de interior como de exterior, según qué materiales se seleccionen para su fabricación.
BeBee está inspirada en una abeja con el cuerpo escondido en una flor, y tan solo su abdomen visible al exterior.
Los característicos arcos concéntricos del abdomen de la abeja forman el cuerpo de la butaca. Los arcos concéntricos son de acero en el prototipo, pero podrían ser de madera o alguna aleación metálica ligera, como se muestra en las imágenes.
Los arcos sirven de sujeción bien para una almohada o cojín a medida, como en el prototipo, o para un acabado permanente con algún material que proporcione la ergonomía necesaria, como cuero o tela.
Estos suspenden de un pie o marco, un elemento metálico tubular curvado y hueco en el diseño original, aunque plano en el prototipo por razones de coste, cuya forma proporciona un suave movimiento mecedor.

BeBee seat is made for internal and external use, depending on the material selected for its manufacture.
BeBee is inspired by the bee, and exactly it's black and yellow stripes visible from the top while collecting the flower's nectar. Those characteristic stripes create the base for the seat . The prototype presents the base made ​​of steel, however, the project foresees the use of wood, aluminium or stainless steel, lightweight materials to allow easy mobility. BeeBe is finished with a comfortable cushion of bee-like motive or of a material that provides the necessary ergonomics, such as leather or fabric.
The base is suspended on the sensuously curved stainless steel tube with an oval cross section, the form provides a gentle and relaxing rocking movements.

Fotel Byc Pszczołą jest do użytku wewnętrznego jak i zewnętrznego, w zależności od materiałów wybranych do jego produkcji.
BeBee jest inspirowany pszczołą, a dokładnie jej czarno żółtymi pasami widocznym z góry podczas zbierania nektaru kwiatowego. Charakterystyczne okrągłe paski pszczoły tworzą siedzisko fotela. Prototyp prezentuje siedzisko wykonane ze stali, projekt przewiduje jednak użycie drewna, aluminium lub stali nierdzewnej, materiałów lekkich ułatwiających mobilność. Wykończone wygodna poduszka z motywami ubarwienia pszczoły lub z materiału, który zapewnia niezbędne ergonomii, takich jak skóra lub tkanina.
Calosc podtrzymuje zmysłowo wygięta rura ze stali nierdzewnej o przekroju owalnym, forma zapewnia delikatne i relaksujące ruchy czyli bujanie.